Üyelik Sözleşmesi


1. Taraflar


1.1. İşbu üyelik sözleşmesi, www.opiafashion.com (Kısaca "site" olarak anılacaktır) ile www.opiafashion.com sitesine üye olurken "Üye"nin elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

1.2. Kullanıcı, Site'ye üye olurken verdiği elektronik onayla, Üyelik Sözleşmesi'nin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.


2. Tanımlar


Satıcı : www.opiafashion.com internet sitesinin faaliyetlerini yürüten Opia Turizm Ltd. Şti., Hurma Mah. 258 Sok. No:21/A-1 Konyaaltı/ANTALYA adresinde mukim (Bundan böyle “Opia” olarak anılacaktır)

İş Ortağı Satıcı : Site maliki ile yaptığı Satıcı İş Ortaklığı ve İlan Sözleşmesi kapsamında Site’ye üye olan ve Site üzerinde oluşturduğu hesap üzerinden yayınladığı ilanlar aracılığıyla çeşitli ürün ve/veya hizmetleri satışa arz eden gerçek kişi ve/veya tüzel kişileri ifade eder. 

Site: Mülkiyeti Opia’ya ait olan ve Opia tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan erişimi mümkün olan www.opiafashion.com alan adına sahip internet sitesini, mobil uygulamalarını ve mobil siteyi ifade eder.

Üye: Site'ye üye olan ve Site'de sunulan hizmetlerden, işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan gerçek veya tüzel kişi(ler).

Alıcı: Site'de sunulan Hizmet'leri kullanmak suretiyle, satışa arz edilen mal ve/veya hizmetleri satın alan üye ya da kullanıcı.

Kullanıcı: www.opiafashion.com web sitesini alışveriş yaparak ya da alışveriş yapmaksızın ziyaret eden kişidir.

Hizmet : Üye’nin vey/veya Kullanıcı’nın işbu Üyelik Sözleşmesi içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla Opia ya da Opia’nın belirlediği iş ortağı satıcı(lar) tarafından sunulan hizmet ve uygulamaları ifade eder.

Onaylama İşlemi: Üye tarafından, üyelik formunda www.opiafashion.com sitesinden mesaj ya da elektronik posta göndermesi ile Kullanıcı' nın üyeliğini aktif hale getirilebilmesi için yapılması gereken işlemdir.

Web Sitesi Kullanım Koşulları Ve Üyelik Sözleşmesi: Site vasıtasıyla sunulmakta olan ticari ve kişiye özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak gerçek ve/veya tüzel kişilerle www.opiafashion.com internet sitesi arasında elektronik ortamda akdedilen işbu sözleşmedir.

Çerez (Cookie) Politikası: Site’nin fonksiyonel işlerliğini sağlamak, Üye’nin alışveriş deneyimini iyileştirmek ve Üye’nin Site’yi ziyaretlerine ilişkin bilgiler doğrultusunda tercih ve beğenilerine uygun içerik sunmak amacıyla kullanılan çerezler hakkında bilgilendirme içeren ve Site üzerinden erişilebilecek olan ÇEREZ (COOKIE) POLİTİKASI başlıklı metni ifade eder. Ayrıca ayrıntılı bilgi için: http://www.aboutcookies.org/ ve http://www.allaboutcookies.org/ adreslerini ziyaret edebilirsiniz.


3. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı


3.1. Üyelik Sözleşmesi'nin konusu, Site'de sunulan hizmetlerin ve bu hizmetlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.

3.2. Üye Sözleşmesi'nin kapsamı, işbu sözleşme ve ekleri ile Site içerisinde yer alan, kullanıma, üyeliğe ve Hizmet'lere ilişkin olarak Opia ve/veya iş ortağı satıcı(lar) tarafından yapılmış olan uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlar ve açıklık olmayan hallerde mesafeli satışa ilişkin teamüllerin tamamıdır.

3.3. Üye, Üyelik Sözleşmesi'nin hükümlerini kabul etmekle, Site içinde yer alan, kullanıma, üyeliğe ve Hizmet'lere ilişkin olarak Opia ve/veya İş Ortağı Satıcı(lar) tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır. Üye, bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını aksi takdirde Opia, Site ve iş ortaklarının hiçbir hukuki ve/veya cezai sorumluluğunun bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.4. www.opiafashion.com alan adıyla hizmet veren Opia’nın ve/veya İş Ortağı Satıcıların , Site üzerinden sunacağı hizmetler genel itibariyle Tüketici Hukuku mevzuatında tanımlanan elektronik ticaretten ibarettir.

3.5. Opia ve/veya İş Ortağı Satıcı(lar) , Site üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbest olup, hizmetlere ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri Site'de yayınlamasıyla yürürlüğe koymuş addedilir.

3.6. Üye ve/veya Kullanıcı’nın, Site’de satışa arz edilen ürünlerden bazıları Opia haricinde iş ortaklarınca tedarik ediliyor olabilir. Bu takdirde Üye ve/veya Kullanıcı ile iş ortağı satıcı(lar) arasında da işbu sözleşmenin hükümleri geçerlidir. SATIŞ SÖZLEŞMESİ’NİN TARAFI bu halde Opia OLMADIĞINDAN ALICI’NIN, Opia Turizm Ltd. Şti.’ye KARŞI CAYMA HAKKI YOKTUR. Opia Turizm Ltd. Şti.’den BEDEL İADESİ VEYA ÜRÜN DEĞİŞİMİ TALEP Edilemez. İş Ortağı Satıcıların satışa arz etmiş olduğu ürünler için, Üye ve/veya Kullanıcı İş Ortağı Satıcı(lar) ile irtibata geçecektir. Sorumluluk bu takdirde İş Ortağı Satıcı(lara) ait olup, üye ve/veya Kullanıcı Opia’ya hiçbir sorumluluk atfedemez. 

3.7. Site bünyesinde sunulacak hizmetlerden yararlanabilmek için kullanıcıların www.opiafashion.com tarafından belirlenecek tüm şartlara uymakla yükümlüdür. www.opiafashion.com bu özellikleri belirlemekte tamamen serbest olup, özelliklere ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri Site'de yayınlamasıyla yürürlüğe koymuş addedilir.


4. Üyelik ve Hizmet Kullanımı Şartları


4.1. Üyelik, Site'nin ilgili bölümünden, Üye olmak isteyen kişi tarafından Site'ye üye olmak için gerekli kimlik bilgilerinin gönderilmesi suretiyle kayıt işleminin yaptırılması ve Opia tarafından kayıt işleminin onaylanması ile tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan, işbu sözleşmede tanımlanan Üye olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.

4.2. Lütfen opiafashion.com sitesinde bir sipariş vermeden önce 18 yaşından büyük olduğunuzdan emin olun. Siteye üye olabilmek için reşit olmak ve Opia tarafından işbu sözleşme kapsamında geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmamış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olmamak gerekmektedir. Reşit olmayan veya yukarıda belirtildiği gibi Opia tarafından işbu sözleşme kapsamında geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyeliği askıya alınmış; üyelikten süresiz yasaklanmış olan kişiler tarafından yapılan başvurular Site kayıt işlemlerini tamamlamış olsa dahi Üyeliğin doğurduğu hakların kullanılmasına engeldir.

4.3. Opia her zaman herhangi bir gerekçe göstermeden, herhangi bir bildirimde bulunmadan ve herhangi bir tazminat ödeme yükümlülüğü bulunmadan ve derhal yürürlüğe girecek şekilde işbu sözleşmeyi her zaman için tek taraflı olarak feshedebilir ve Üye’nin üyeliğine son verebilir veya sözleşmeyi feshetmeden Üye’nin üyeliğini geçici olarak durdurabilir. İşbu madde içerisinde belirtilen fesih, üyeliğe son verme ve üyeliği durdurma kararları tamamen işbu sözleşmeye aykırılık, sitede belirtilen kurallara aykırılık, Üye’nin işlemlerinin veya işlemleri sonucunda ortaya çıkan durumun Opia bilgi güvenliği sistemi uyarınca bir risk oluşturduğunun Opia ve/veya İş Ortağı Satıcı(lar) tarafından tespit edilmesi veya Opia’nın ticari kararları veya Opia tarafından ortaya çıkan durumun hukuki bir risk oluşturduğunun değerlendirilmesi doğrultusunda Opia’nın tek taraflı iradesi ile verilecektir.


5. Hak ve Yükümlülükler


5.1. Üye Hak ve Yükümlülükleri

5.1.1. Üye, üyelik prosedürlerini yerine getirirken, Site'nin Hizmet'lerinden faydalanırken ve Site'deki Hizmet'lerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken, Üyelik Sözleşmesi'nde yer alan tüm şartlara, Site'nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, işbu sözleşmede belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.1.2. Üye, yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince veya diğer üyeler ile üçüncü şahısların haklarının ihlal edildiğinin iddia edilmesi durumlarında, Opia’nın kendisine ait gizli/özel/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple Opia’dan her ne ad altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu üyelik sözleşmesi ile Üyeler’e ihtarat yapılmıştır.

5.1.3. Üye’lerin satıcı tarafından sunulan Hizmet'lerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının (Kullanıcı ismi, şifre v.b.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen Üye’lerin sorumluluğundadır. Üye’lerin, internet sitesi, mobil uygulama ve mobil sitelere giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı Üye’lerin ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlara istinaden satıcının, doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu yoktur. İşbu üyelik sözleşmesi ile Üyeler’e ihtarat yapılmıştır.

5.1.4. Üye’ler, Site dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler. Satıcı, Üye’ler tarafından satıcıya iletilen veya Site üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz. İşbu üyelik sözleşmesi ile Üyeler’e ihtarat yapılmıştır.

5.1.5. Üye’ler, Üyelik Sözleşmesi kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devredemezler. Devre ilişkin yazılı rıza yalnızca Opia tarafından verilebilir. İş Ortağı Satıcıların vereceği onaylar geçersizdir. İşbu üyelik sözleşmesi ile Üyeler’e ihtarat yapılmıştır.

5.1.6. Üye, Site üzerinden herhangi bir İş Ortağı Satıcı'dan yapacağı alımlarda akdedilecek mesafeli satış sözleşmelerinde İş Ortağı Satıcı'nın satıcı taraf, kendisinin ise alıcı taraf olduğunu; Opia’nın bahsi geçen mesafeli satış sözleşmesi ilişkisinde taraf olmadığını; dolayısıyla da kendisine karşı sadece Satıcı'nın yürürlükteki tüketici hukuku mevzuatı ve sair mevzuat kapsamında her anlamda bizzat sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder. Bu bağlamda Üye, Site’de sergilenen ve satılan tüm ürünlerin kalitesinden, mevzuata uygunluğundan, garanti belgesi verilmesinden, faturalandırılmasından ve sair diğer gerekli belgenin tesliminden ve satış sonrası gereksinim duyulan hizmetlerden ve ürünlerin süresinde teslim edilmesinden yalnızca İş Ortağı Satıcı’nın sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder. İşbu üyelik sözleşmesi ile Üyeler’e ihtarat yapılmıştır.

5.1.7. Opia’nın ve/veya İş Ortağı Satıcı’nın sunduğu Hizmet'lerden yararlananlar ve Site'yi kullananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla Site üzerinde işlem yapabilirler. Üye’lerin, Site dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her Üye, satıcı ve/veya başka bir üçüncü şahsın aynı veya şahsi haklarına veya malvarlığına tecavüz teşkil edecek şekilde, Site dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video kliplerini, dosyaları, veritabanlarını, katalogları, listeleri ve her ne ad altında olursa olsun hiçbir bilgi, belge, içeriği çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla Opia ve/veya İş Ortağı Satıcı(lar) ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Opia ve/veya İş Ortağı Satıcı(lar), Üyeler’in Üyelik Sözleşmesi hükümlerine, hukuka ya da teamüllere aykırı olarak Site üzerinde gerçekleştirdikleri faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak, hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İşbu üyelik sözleşmesi ile Üyeler’e ihtarat yapılmıştır.

5.1.8. Üye’ler de dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından Site'de sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı Opia’nın ve/veya İş Ortağı Satıcıların, çalışanlarının ya da yöneticilerinin sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü, bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır. Opia, Üye’ler de dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin, içeriklerin, çerez (cookie) ayraları doğrultusunda Site’de Üye ve/veya Kullanıcılara önerilen reklamların vs. güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir. İşbu üyelik sözleşmesi ile Üyeler’e ihtarat yapılmıştır.

5.1.9. Üye, Opia’nın Site üzerinden gerçekleştireceği her türlü kampanya ve çekiliş kapsamında, kampanyalara ve çekilişlere katılmaya hak kazanan Üyeler’in, üyelik bilgilerini kampanya ve çekiliş ile ilgili kişi ve kurumlarla paylaşacağını ve bu sebeple Opia’dan herhangi bir tazminat talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu üyelik sözleşmesi ile Üyeler’e ihtarat yapılmıştır.

5.1.10. Üye, Satıcı İş Ortağı kapsamına giren iş ve işlemleri gerçekleştiremez. Üye hiçbir surette kendi adına, üçüncü kişiler adına veya Opia’nın İş Ortağı Satıcıları adına reklam, ürün tanıtımı ve rekabet yasağı kapsamına giren eylemleri gerçekleştiremeyeceği İşbu üyelik sözleşmesi ile Üyeler’e ihtar edilmiştir. Ancak Üye’nin, satışa arz edilmiş olan ürüne ilişkin yaptığı yorum ve değerlendirmeler bu maddenin kapsamı dışındadır. Şayet satışa arz edilmiş ürünler için gerçeğe aykırı beyanlarda bulunarak yorum yapıp diğer Üye ve Kullanıcıları yanıltıcı veyahut iltibas yaratan eylem ve söylemlerde bulunması halinde Opia ve/veya İş Ortağı Satıcıların tüm yasal hakları saklıdır. Bu gerekçe ile Üye’nin üyeliğinin askıya alınması ve/veya üyeliğin sona erdirilmesi halleri Opia ve/veya İş Ortağı Satıcıların haklarından vazgeçtiği anlamına gelmemektedir. İşbu üyelik sözleşmesi ile Üyeler’e ihtarat yapılmıştır.

5.1.11. Üye, kayıt için gerekli olan bölümleri doldurup elektronik posta adresini onayladıktan sonra işbu sözleşmede belirtilen şartlara uymak koşuluyla, elektronik posta adresini ve şifresini girerek Siteyi kullanmaya başlayabilir. Üyeler’e şifrelerini ve Üye hesabı ile bağlantılı elektronik posta hesabı bilgilerini üçüncü kişiler ile paylaşmaması tavsiye edilmektedir. Üye, kendisine ait kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen işlemlerin kendisi tarafından gerçekleştirilmiş olduğunu, bu işlemlerden kaynaklanan sorumluluğunun peşinen kendisine ait olduğunu bu şekilde gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def'i ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini ve/veya bu def'i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu üyelik sözleşmesi ile Üyeler’e ihtarat yapılmıştır.

5.1.12. Üye, Site ve hizmetlerinden yararlanırken, Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Türk Borçlar Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Marka ve Patent Haklarının Korunması ile ilgili Kanun Hükmünde Kararnameler ve yasal düzenlemeler, diğer ilgili mevzuat hükümleri ile Sitenin hizmetlerine ilişkin olarak yayımlayacağı her türlü duyuru ve bildirimlere uymayı kabul eder. Bu bildirimlere ve yasalara aykırı kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, cezai ve mali her türlü sorumluluk üyeye aittir. Opia, herhangi bir ihbar ve ihtarda bulunmaksızın derhal kullanım hakkını sınırlandırabilir, durdurabilir veya üyeliği iptal edebilir. Bu hallerde üye, kullanıcı veya alıcı, Opia’dan herhangi bir menfi, müspet yansıma zarar ve ziyan, hak ve alacak talep ve tahsil edemez. İşbu üyelik sözleşmesi ile Üyeler’e ihtarat yapılmıştır.

5.1.13. Siteyi ziyaret eden üyelerin bilgileri (ziyaret sıklığı, ziyaret zamanları vb.) onlara daha iyi hizmet edebilmek amacı ile takip edilmektedir. Bu bilgiler, gizlilik şartlarına bağlı kalınarak, içeriği genişletmek ve iyileştirmek amacı ile reklam vb. konularda işbirliği yapılan firmalarla paylaşılmaktadır. Buradaki amaç, sitenin kullanıcılarına sunduğu hizmeti geliştirmek ve Sitenin sunduğu içeriği zenginleştirmektir. Bu hususa ilişkin olarak Çerez (Cookie) Politikası başlığından bilgi edinilebilir. İşbu üyelik sözleşmesi ile Üyeler’e ihtarat yapılmıştır.


5.2. Alıcıların Hak ve Yükümlülükleri


5.2.1. Alıcı, sergilenen ürüne almak üzere talepte bulunmak suretiyle, ürün açıklaması ile beraber Opia ve/veya İş Ortağı Satıcı tarafından belirlenmiş satış şartlarını ve usullerini de kabul etmiş sayılır. İşbu üyelik sözleşmesi ile Alıcılar’a ihtarat yapılmıştır.

5.2.2. Alıcı, Site'de Üretici’ler tarafından satışa arz edilen ürünlerin defolu olup olmaması, Yasaklı Ürünler' den olup olmaması, kaçak olup olmaması, niteliği, orjinalliği, ürünün tanıtımında kullanılan yazılı ve/veya görüntülü açıklamaların doğruluğu ve tamlığı da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, ürünün aslı ile ilgili hiçbir konu hakkında Opia ve/veya İş Ortağı Satıcı’nın bilgi sahibi olmadığı ve olması gerekmediğini ve bunları taahhüt ve garanti etmek yükümlülüğü bulunmadığını kabul ve beyan eder. İşbu üyelik sözleşmesi ile Alıcılar’a ihtarat yapılmıştır.

5.2.3. Alıcı, Site üzerinde gerçekleşmekte olan alım-satım sürecinin herhangi bir aşamasında ve her ne sebeple olursa olsun, Üretici’nin ürünü satmaktan ve teslim etmekten vazgeçmesi halinde, bu durumdan ötürü satıcının hiçbir sorumluluğu ve yükümlülüğü olmayacağını; satıcıdan, satın almaya çalıştığı ürünün veya muadilinin, her ne suretle olursa olsun tedarikini veya buradan hareketle herhangi bir tazminat ödenmesini talep edemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu üyelik sözleşmesi ile Alıcılar’a ihtarat yapılmıştır.

5.2.4. Site üzerinden gerçekleşmekte olan alım-satım sürecinde, satışa arz edilen ürünün Opia ve/veya İş Ortağı Satıcı’nın deposunda bulunmaması halinde tedarik süreci işletilmeye başlanır. Bu durumda ivedilikle Alıcı’ya bilgi verilir. Tedarik sürecinin tahmini süresi de bildirilerek Alıcı’dan onay alınır. Her halükarda tedarik süreci yerli üretim ürünlerde 10 gün ve ithal ürünlerde 30 günü geçmez. Sürece onay vermeyen Alıcı’dan alınmış olan ödeme, Alıcı’ya aynı ödeme yöntemi ile iade edilir ve Alıcı’ya hiçbir masraf yüklenmez. İşbu üyelik sözleşmesi ile Alıcılar’a ihtarat yapılmıştır.

5.2.5. Alıcı 6205 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği gereğince satıcının ürünlere ilişkin ön bilgilendirme formu ve mesafeli satış sözleşmesini Güvenli alışveriş sistemi Hizmeti içerisinde oluşturacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu üyelik sözleşmesi ile Alıcılar’a ihtarat yapılmıştır.

5.2.6. Alıcı, Site'de 6205 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği çerçevesinde satıcının kendisine ait üyelik bilgilerini ve Opia ve/veya İş Ortağı Satıcı’nın satışa arz edilen ürüne ilişkin verdiği bilgileri esas alarak düzenlenen ön bilgilendirme formu ve mesafeli satış sözleşmesini onaylayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi takdirde ürün satış işlemi gerçekleşmeyecektir. İşbu üyelik sözleşmesi ile Alıcılar’a ihtarat yapılmıştır.


5.3. Opia ve/veya İş Ortağı Satıcının Hak ve Yükümlülükleri


5.3.1. Opia ve/veya İş Ortağı Satıcı Site'de sunulan Hizmet'leri ve içerikleri her zaman değiştirebilme hakkına sahiptir. İşbu üyelik sözleşmesi ile Üyeler’e ihtarat yapılmıştır.

5.3.2. Opia Üye'lerin sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri, Üyeler de dahil olmak üzere, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. Opia, bu hakkını, hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. Üyeler, Opia’nın talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. Opia tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin Üye tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen Üye’ye aittir. İşbu üyelik sözleşmesi ile Üyeler’e ihtarat yapılmıştır.

5.3.3. Opia, Site'de yer alan üyelik bilgilerini kişisel bilgiler kullanılmaksızın yalnızca sayısal veri olarak ilgili genel pazarlama, tanıtım yöntemlerini geliştirebilmek adına bazı istatistiki değerlendirmeler için kullanabilir. Bunları bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. Üye özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda, pazarlama ve tanıtım yöntemlerini geliştirebilmek için üyelik bilgileri, alışveriş geçmişi, Site üzerinde yaptığı hareketlerin kaydını da muhafaza etme hakkını saklı tutar. İşbu üyelik sözleşmesi ile Üyeler’e ihtarat yapılmıştır.

5.3.4. Opia, Site'de sağlanan Hizmet'ler kapsamında Üyeler arasında veya Üyeler ile İş Ortağı Satıcı arasında ortaya çıkan uyuşmazlıklarda, arabulucu veya hakem sıfatlarıyla görev almaz. İşbu üyelik sözleşmesi ile Üyeler’e ihtarat yapılmıştır.

5.3.5. Üyelik Sözleşmesi'nin onaylanması ve uygulanması sonucunda, Üye ile Opia arasında ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi doğmaz. İşbu üyelik sözleşmesi ile Üyeler’e ihtarat yapılmıştır.

5.3.6. Üye’lerın, Site'ye üye olurken sisteme yükledikleri "kullanıcı isimleri" işbu Üyelik Sözleşmesi içinde yer alan hükümlere tabi olup, Üyelerin "kullanıcı ismi" belirlerken üçüncü şahısların telif hakkı, marka, ticari unvan gibi yasal haklarını ihlal etmemesi ve ayrıca genel ahlaka aykırı “kullanıcı isimi” oluşturmamaları gerekmektedir. Üyelerin işbu madde hükmüne aykırı davranması durumunda, Opia, Üyelik Sözleşmesi'ne aykırı bu durumun düzeltilmesini Üyeden talep edebileceği gibi dilerse Üye’ye önceden haber vermeksizin Üye’nin üyeliğini geçici veya kalıcı olarak iptal edebilir. Ayrıca Opia’nın bu bildirim kapsamında uğrayacağı ve üçüncü kişilere ödemekle yükümlü olduğu tazminat bedelleri söz konusu olursa bu bedeller Üye’ye rücu edilebilir. İşbu üyelik sözleşmesi ile Üyeler’e ihtarat yapılmıştır.

5.3.7. Opia, Site üzerinden yapılan satışlara ilişkin ön bilgilendirme formu ve mesafeli satış sözleşmelerini 3 (üç) yıl süre ile saklayacağını ve bu süre içerisinde işbu mesafeli satış sözleşmesini ve ön bilgilendirme formunu Alıcı ve İş Ortağı Satıcı’nın talebi ile paylaşacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 

5.3.8. Opia tarafından Site’nin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.


6. Fikri Mülkiyet Hakları


6.1. Site'nin, mobil sitenin ve mobil uygulamanın (Tasarım, metin, imge, alan adı, logosu, ticari takdim şekli, yazılımı, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm unsurları (Satıcı telif haklarına tabi çalışmalar) Opia’ya ait olarak ve/veya Opia tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. Üyeler, Kullanıcılar, Alıcılar; Opia Hizmet'lerini, bilgilerini ve satıcının telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz, veya başkasının Opia’nın Hizmet'lerine erişmesine veya kullanmasına izin veremez. Aksi takdirde, lisans verenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı Opia’dan talep edilen tazminat miktarını ve mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti, Opia’nın uğramış olacağı menfi, müspet ve yansıma zararları da dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere diğer her türlü yükümlülükleri karşılamakla sorumlu olacaklardır.

6.2. Opia’nın ve/veya İş Ortağı Satıcıların satıcı Hizmet'leri, bilgileri, telif haklarına tabi çalışmalar, ticari markaları, ticari görünümü veya Site vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi, Endüstriyel ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, aynı ve şahsi hakları, ticari sırlarına yönelik tüm hakları saklıdır.


7. Sözleşme Değişiklikleri


7.1. Opia’nın tamamen kendi takdirine bağlı olmak üzere, işbu Üyelik Sözleşmesi'ni ve Site’de yer alan Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve Çerez (Cookie) Politikası da dahil her türlü politikayı, hüküm ve şartı uygun göreceği herhangi bir zamanda, yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla Site’de ilan ederek tek taraflı olarak değiştirebilir. İşbu Üyelik Sözleşmesi'nin değişen hükümleri, Site’de ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. Şüpheye mahal vermemek adına, işbu Üyelik Sözleşmesi Üye tarafından tek taraflı olarak değiştirilemez.

7.2. İşbu sözleşme Üye’nin üyeliğini iptal etmesi veya Opia tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. Opia tarafından üyeliğin askıya alınması halinde de işbu sözleşme hükümleri geçerlidir. Opia üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda veya sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde teamüller gereği üyeliğin iptalini gerektiren bir eylemin tespiti halinde üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.


8. Sorumluluğun Sınırlandırılması


8.1. Opia, Site'ye erişilmesi, Site'nin ya da Site'deki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplerle doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. www.opiafashion.com sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Bu Site’ye ya da link verilen diğer web sitelerine erişilmesi ya da Site'nin kullanılması ile www.opiafashion.com. işletmesinin, kullanım/ziyaret sonucunda, doğabilecek her tür sorumluluktan, mahkeme ve diğer masraflar da dahil olmak üzere her tür zarar ve talep hakkından ayrı kılındığı kabul edilmektedir.


9. Devir


9.1. Opia bu sözleşmeyi bildirimsiz olarak istediği zaman kısmen veya bütünüyle devredebilir. Ancak Kullanıcı ve Üye bu sözleşmeyi veya herhangi bir kısmını başka bir tarafa devredemez.


10. Tadil ve Feragat. 


10.1. Taraflar'dan birinin Üyelik Sözleşmesi'nde kendisine verilen herhangi bir hakkı kullanmaması ya da icra etmemesi, söz konusu haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecek veya söz konusu hakkın daha sonra kullanılmasını ya da icra edilmesini engellemeyecektir.


11. Mücbir Sebepler


11.1. Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, (Ayaklanma, ambargo, devlet müdahalesi, isyan, işgal, savaş, seferberlik, grev, lokavt, iş eylemleri veya boykotlar dahil olmak üzere işçi-işveren anlaşmazlıkları, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi, yangın, patlama, fırtına, sel, deprem, göç, salgın veya diğer bir doğal felaket veya Opia’nın kontrolü dışında gerçekleşen, kusurundan kaynaklanmayan ve makul olarak öngörülemeyecek diğer olaylar da dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın) işbu Kullanım Koşulları ve Üyelik Sözleşmesini geç ifa etmekten veya ifa etmemekten dolayı yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, gecikme veya ifa etmeme, temerrüt veya üyelik sözleşmesinin bir ihlali kabul edilemez. Bu durumlar için Opia’nın ya da www.opiafashion.com işletmesinin herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır.


12. Delil Sözleşmesi


12.1. Üye, işbu Üyelik Sözleşmesi’nden doğabilecek ihtilaflarda Opia’nın resmi defter ve ticari kayıtları ile Opia’nın veri tabanında, sunucularında tutulan e-arşiv kayıtlarının, elektronik bilgilerin, elektronik yazışmaların ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ayrıca Taraflar arasında ve/veya 3.şahısların şikayetleri ile ilgili herhangi bir uyuşmazlık olduğunda Opia ve/veya İş Ortağı Satıcı’nın kayıt ve belgeleri, mail yazışmaları, internet sitesi üzerinde yer alan sistem kayıtlarının da (bilgisayar-ses kayıtları gibi manyetik ortamdaki kayıtlar dahil) 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul eder.


13. Uygulanacak Hukuk ve Yetki


13.1. İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile Opia’nın yerleşim yerindeki (Antalya) Tüketici Mahkemeleri veya sözleşmenin tarafı İş Ortağı Satıcı ise, taraf olan İş Ortağı Satıcı’nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. Siparişin elektronik ortamda onaylanması durumunda, Alıcı is bu sözleşmenin tüm hükümlerini kabul etmiş sayılır. 


14. Yürürlük


14.1. Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri (14 madde) okuduğu, bütünüyle anladığı ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir. Opia’nın “Sözleşme Değişiklikleri” başlıklı yedinci madde hakları saklıdır.